Cursussen

Hier heeft u het overzicht van de cursussen die Adcare opleidingen aanbiedt. Door op de cursussen te klikken kunt u meer informatie vinden van de betreffende cursus. Mocht u meer informatie nodig hebben, bent u vrij een brochure aan te vragen of vragen te stellen.


4-DAAGSE CURSUS FINANCIEN, PLANNING & CONTROL ZIEKENHUIZEN - € 1395
27 oktober, 3, 10 en 17 november 2020 (9:30 - 16:30 uur)


3-DAAGSE CURSUS PRESTATIEBEKOSTIGING, DOT EN FACTURERING ZIEKENHUIZEN - € 1195
24 september en 1 en 8 oktober 2020 (9:30 - 16:30 uur)


3-DAAGSE CURSUS FINANCIEN, PLANNING & CONTROL ZORGINSTELLINGEN - € 975
10, 17 april en 8 mei 2019 (9:30 - 16:30 uur)

Brochure aanvragen
Online aanmelden

De taak, positie en bedrijfsvoering van instellingen in de zorgsector zijn sterk in beweging. Twee ontwikkelingen zijn daarbij van grote invloed.

Ten eerste de externe ontwikkelingen, zoals de wet- en regelgeving, de macro-economische planning, de bekostiging, NZa beleidsregels en de vervanging per 1 januari 2015 van de ďoudeĒ AWBZ door de Wet langdurige zorg (Wlz) en verdere overhevelingen van zorg naar de WMO en de Zvw.

Ten tweede de interne ontwikkelingen van de organisatie. Fusies en samenwerkingsverbanden leiden tot schaalvergroting en tot andere manieren van werken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de invoering van nieuwe managementstijlen en -instrumenten zoals resultaat verantwoordelijke eenheden.

Wilt u adequaat op deze ontwikkelingen inspelen, dan dienen u en uw medewerkers daarvan op de hoogte te blijven.
Dit kan door bijscholing en training.

AdCare Opleidingen is gespecialiseerd in cursussen gericht op de zorgsector. De cursus FinanciŽn, Planning & Control Zorginstellingen wordt elk voor- en najaar georganiseerd. Hierover leest u meer in deze brochure.

De cursus heeft tot doel deelnemers een gedetailleerd overzicht te geven van de actuele interne en externe ontwikkelingen waarmee een instelling in de zorgsector te maken kan krijgen. Vastgesteld wordt welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de eisen, voorschriften en taken van de medewerker. Hiermee optimaliseert hij zijn rol en positie in de praktijk, met name ten aanzien van andere diensten en sectoren binnen de instelling. Het bevordert de communicatie tussen financieel en niet-financieel geschoolde medewerkers.


Informatie en programma

STUDIEDAG ACTUALITEITEN DOT EN PRESTATIEBEKOSTIGING VOOR ZIEKENHUIZEN - € 375
28 januari 2020 (09.30-16.30 uur)