Cursussen

Hier heeft u het overzicht van de cursussen die Adcare opleidingen aanbiedt. Door op de cursussen te klikken kunt u meer informatie vinden van de betreffende cursus. Mocht u meer informatie nodig hebben, bent u vrij een brochure aan te vragen of vragen te stellen.


4-DAAGSE CURSUS FINANCIEN, PLANNING & CONTROL ZIEKENHUIZEN - € 1395
27 oktober, 3, 10 en 17 november 2020 (9:30 - 16:30 uur)

Brochure aanvragen
Online aanmelden

De taak, positie en bedrijfsvoering van ziekenhuizen is sterk in beweging. Twee ontwikkelingen zijn daarbij van grote invloed. Ten eerste externe ontwikkelingen, zoals marktwerking zich vertalende in veranderende wet- en regelgeving, de macro-economische planning en prestatie bekostiging en DOT.
Ten tweede interne ontwikkelingen van de organisatie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de invoering van nieuwe managementstijlen en -instrumenten zoals integraal (duaal) management en Resultaat Verantwoordelijke Eenheden.
Wilt u adequaat op deze ontwikkelingen inspelen, dan dienen u en uw medewerkers daarvan op de hoogte te blijven.

Dit kan door bijscholing en training. AdCare Opleidingen is gespecialiseerd in financiŽle cursussen gericht op de zorgsector.
De cursus FinanciŽn, Planning & Control Ziekenhuizen heeft tot doel de (financieel) medewerkers en leidinggevenden een gedetailleerd overzicht te geven van de actuele interne en externe ontwikkelingen waarmee een ziekenhuis te maken krijgt. Vastgesteld wordt welke gevolgen deze ontwikkelingen kunnen hebben voor de eisen, voorschriften en taken van de (financieel) medewerker. Hiermee optimaliseert de cursist zijn rol en positie in de praktijk, met name ten aanzien van andere diensten en sectoren binnen de instelling.


Informatie en programma

3-DAAGSE CURSUS PRESTATIEBEKOSTIGING, DOT EN FACTURERING ZIEKENHUIZEN - € 1195
24 september en 1 en 8 oktober 2020 (9:30 - 16:30 uur)


3-DAAGSE CURSUS FINANCIEN, PLANNING & CONTROL ZORGINSTELLINGEN - € 975
10, 17 april en 8 mei 2019 (9:30 - 16:30 uur)


STUDIEDAG ACTUALITEITEN DOT EN PRESTATIEBEKOSTIGING VOOR ZIEKENHUIZEN - € 375
28 januari 2020 (09.30-16.30 uur)