Cursussen

Hier heeft u het overzicht van de cursussen die Adcare opleidingen aanbiedt. Door op de cursussen te klikken kunt u meer informatie vinden van de betreffende cursus. Mocht u meer informatie nodig hebben, bent u vrij een brochure aan te vragen of vragen te stellen.


4-DAAGSE CURSUS FINANCIEN, PLANNING & CONTROL ZIEKENHUIZEN - € 1395
27 oktober, 3, 10 en 17 november 2020 (9:30 - 16:30 uur)


3-DAAGSE CURSUS PRESTATIEBEKOSTIGING, DOT EN FACTURERING ZIEKENHUIZEN - € 1195
24 september en 1 en 8 oktober 2020 (9:30 - 16:30 uur)

Brochure aanvragen
Online aanmelden

De opbrengst van ziekenhuizen wordt (vrijwel) volledig bepaald door geleverde DBC-zorgproducten en overige zorgproducten. Daarvoor is kennis noodzakelijk van de DOT-systematiek.
Het is voor de ziekenhuisorganisatie van belang te zorgen voor een correcte, tijdige en rechtmatige registratie en facturatie van de door het ziekenhuis verrichte zorgproducten. Hierbij dient de uitval vanuit de Grouper en het aantal afgewezen facturen door zorgverzekeraars te worden geminimaliseerd. Tijdens de cursus zullen de meest actuele Registratieregels en NZa-beleidsregels en declaratiebepalingen worden toegelicht.
Medewerkers dienen zich deze nieuwe materie eigen te maken, zodat verzekeraars en cliŽnten adequaat kunnen worden bediend en de liquiditeitspositie van het ziekenhuis kan worden geborgd.
Een gerichte instructie en training ontbreekt vaak door tijdgebrek.

AdCare Opleidingen heeft de cursus Prestatiebekostiging, DOT en Facturering Ziekenhuizen ontwikkeld om medewerkers stapsgewijs en zo volledig mogelijk door het begrippenkader, de voorschriften en procedures te loodsen en om de materie te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Informatie en programma

3-DAAGSE CURSUS FINANCIEN, PLANNING & CONTROL ZORGINSTELLINGEN - € 975
10, 17 april en 8 mei 2019 (9:30 - 16:30 uur)


STUDIEDAG ACTUALITEITEN DOT EN PRESTATIEBEKOSTIGING VOOR ZIEKENHUIZEN - € 375
28 januari 2020 (09.30-16.30 uur)